Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ðường Lê Công Thanh kéo dài

Danh sách các dự án Các dự án đang triển khai  
Ðường Lê Công Thanh kéo dài

Tên dự án: Ðường Lê Công Thanh kéo dài

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số I)

Mục tiêu chính: Thực hiện quy hoạch chung của thành phố, giải quyết giao thông đô thị.

Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): TP Phủ Lý

Lĩnh vực chuyên môn: Ngành giao thông

Loại dự án:

Thời gian thực hiện: 2007

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 109,152.0

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

 

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 709 ngày 12/6/2007