Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đường Lê Công Thanh giai đoạn II

Danh sách các dự án Các dự án đang triển khai  
Đường Lê Công Thanh giai đoạn II

Tên dự án: Đường Lê Công Thanh giai đoạn II

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số I)

Mục tiêu chính: Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng về vị trí, đất đai và cảnh quan để hướng tới một khu đô thị hiện đại có môi trường theo hướng sinh thái, bền vững, tạo sức hấp dẫn về thu hút đầu tư

Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): TP Phủ Lý

Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông

Loại dự án: Xây dựng tuyến đường dài 1,507m; diện tích đất sử dụng  21.699m2

Thời gian thực hiện: 2010

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 109,000

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 506 ngày 22/4/2008