Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ huy quân sự Thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ

Thông tin Kinh tế xã hội  
Ban chỉ huy quân sự Thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ
Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2013, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố đã tổ chức gặp mặt và chi trả chế độ trợ cấp 1 lần theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTG ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia và giúp nước bạn Lào đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

           

          Để công tác chi trả chế độ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính Phủ, Ban CHQS Thành phố đã từng bước triển khai, thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chế độ chính sách tại các xã, phường để các đối tượng biết, hiểu đúng nội dung, chính sách. Từ đó kê khai xác lập hồ sơ đúng thủ tục quy định, đảm bảo dân chủ công khai. Trên cơ sở đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã xét duyệt và ra quyết định chi trả trợ cấp một lần đợt 2 giai đoạn I cho 352 đối tượng, với tổng số tiến là gần 1,5 tỷ đồng, trong đó người được hưởng trợ cấp ít nhất là 2,9 triệu đồng và người được hưởng cao nhất là gần 10 triệu đồng, tuỳ theo thời gian tham kháng chiến. Tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có công đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Thành uỷ - UBND thành phố Phủ Lý đã biểu dương sự cố gắng của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị phường, xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình chi trả đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao./.

Anh Đào - Xuân Hòa