Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo hiểm xã hội Thành phố Phủ lý tổ chức hội nghị tổng kết công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua đại diện chi trả các xã, phường năm 2013 và triển khai công tác quản lý chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện.

Thông tin Kinh tế xã hội  
Bảo hiểm xã hội Thành phố Phủ lý tổ chức hội nghị tổng kết công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua đại diện chi trả các xã, phường năm 2013 và triển khai công tác quản lý chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện.
Đến dự có đ/c Nguyễn Thị Thúy Liễu - GĐ BHXH Tỉnh Hà Nam, đ/c Lê Văn Dũng - Phó CT UBND Thành Phố cùng Chủ tịch, phó chủ tịch của 12 phường,xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố triển khai, hướng dẫn việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; trách nhiệm quản lý người hưởng và thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện. Đến thời điểm này, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã phối hợp với Bưu điện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con người và cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ tốt cho công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện sẽ bắt đầu từ tháng 9/2013. Theo đó, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt cho người thụ hưởng theo danh sách của cơ quan BHXH tỉnh cung cấp; quản lý người hưởng các chế độ BHXH, người nhận tiền qua tài khoản cá nhân theo quy định của BHXH Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định tính ưu việt của hình thức chi trả mới thông qua hệ thống Bưu điện. Đồng chí chỉ đạo các địa phương cần có sự thống nhất về nhận thức trong triển khai thực hiện. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ các nội dung liên quan đến công tác chi trả; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan; chú trọng công tác sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện. Đồng chí cũng nhấn mạnh mọi hoạt động cần có sự lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương… Qua đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện cho các đối tượng bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, văn minh và an toàn tuyệt đối./.

Thúy Nga - Đức Quang