Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực Lao động
Cơ quan giải quyết 1. Thủ tục hành chính cấp xã
Nội dung

Trình tự thực hiện:

- Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS)  nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

          - Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã

 Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

            - Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);

          - Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong ngày

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp  xã

Lệ phí: Không

          Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);

          - Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS)

Kết quả thực hiện TTHC: Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ; 

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013của Chính phủ hướng dẫn thi hành  Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp hương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

Mẫu số 12-MLS

mau so 12.docx