Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực bảo trợ xã hội
Cơ quan giải quyết UBND cấp xã
Nội dung

Chi tiết thủ tục hành chính:

Mã thủ tục:
1.001653.000.00.00.H25
Số quyết định:
2090/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú
Bước 2: Sau 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm c, Khoản 2 Điều 8 (trường hợp người đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật do nguyên nhân thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật; người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 Mục IV Mẫu số 02 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH thì thực hiện xác định lại mức độ khuyết tật

Cách thức thực hiện:
Hình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
Trực tiếp05 Ngày làm việc
Thành phần hồ sơ:
Bao gồm
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH)
Mẫu số 01_TT so 01_2019_TT-BLDTBXH ngay 02 thang 01 nam 2019 (1).docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện:
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy xác nhận khuyết tật.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
51/2010/QH12Luật 51/2010/QH12 - Người khuyết tật17-06-2010Quốc Hội
28/2012/NĐ-CPNghị định 28/2012/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật10-04-2012Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
- Cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật trong những trường hợp sau: + Giấy xác nhận khuyết tật sai thông tin so với Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý khác; + Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được. - Cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong những trường hợp sau: + Thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật; + Mất Giấy xác nhận khuyết tật; + Người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 Mục IV Mẫu số 02 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH.​