Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực Giao thông vận tải
Cơ quan giải quyết UBND cấp huyện
Nội dung

Chi tiết thủ tục hành chính

Mã thủ tục: 1.004088.000.00.00.H25

Số quyết định: 3003/QĐ-UBND.

Tên thủ tục: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực: Đường thủy nội địa

Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký phương tiện theo quy định.

 Cơ quan đăng ký phương tiện bao gồm:

+ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các Chi cục Đường thủy nội địa khu vực tổ chức, thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB của tổ chức, cá nhân.

+ Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó.

+ Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện thực hiện đăng ký phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý.

+ Cấp xã, phường, thị trấn:

        Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;

·        Tổ chức quản lý đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định

+ Cơ quan đăng ký quy định tại khoản 2 Điều 8 được tổ chức, thực hiện đăng ký phương tiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ; cơ quan đăng ký quy định tại khoản 3 Điều 8 được tổ chức, thực hiện đăng ký phương tiện quy định tại khoản 4 Điều 8.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

3 Ngày làm việc

 

Lệ phí : 70000 Đồng (70.000 đồng/Giấy chứng nhận)

 

Sở Giao thông vận tải

 

Trực tiếp

 

2 Ngày làm việc

 

Phí : 70.000 Đồng (70.000 đồng/Giấy chứng nhận)

 

UBND cấp huyện

 

Trực tiếp

 

1 Ngày làm việc

 

Phí : 70.000 Đồng (70.000 đồng/Giấy chứng nhận)

 

UBND cấp xã

 

Trực tuyến

 

3 Ngày làm việc

 

Lệ phí : 70000 Đồng (70.000 đồng/Giấy chứng nhận)

 

Sở Giao thông vận tải

 

Trực tuyến

 

2 Ngày làm việc

 

Phí : 70.000 Đồng (70.000 đồng/Giấy chứng nhận)

 

UBND cấp huyện

 

Trực tuyến

 

1 Ngày làm việc

 

Phí : 70.000 Đồng (70.000 đồng/Giấy chứng nhận)

 

UBND cấp xã

 

Dịch vụ bưu chính

 

3 Ngày làm việc

 

Lệ phí : 70000 Đồng (70.000 đồng/Giấy chứng nhận)

 

Sở Giao thông vận tải

 

Dịch vụ bưu chính

 

2 Ngày làm việc

 

Phí : 70.000 Đồng (70.000 đồng/Giấy chứng nhận)

 

UBND cấp huyện

 

Dịch vụ bưu chính

 

1 Ngày làm việc

 

Phí : 70.000 Đồng (70.000 đồng/Giấy chứng nhận)

 

UBND cấp xã

Thành phần hồ sơ:

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo mẫu;

 

Mẫu26 (1).docx

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo mẫu này đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập khẩu;

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. (Trường hợp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật khi thực hiện đăng ký không phải xuất trình Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm).

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài;

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê.

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã

Cơ quan thực hiện: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân cấp xã, UBND cấp huyện

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS: Cục Cục ĐTNĐ Việt Nam; Chi cục ĐTNĐ khu vực; Sở GTVT; Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện; Cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa

Kết quả thực hiện: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

23/2004/QH11

 

Giao thông đường thủy nội địa

 

15-06-2004

 

Quốc Hội

 

48/2014/QH13

 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

 

17-06-2014

 

Quốc Hội

 

75/2014/TT-BGTVT

 

Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

19-12-2014

 

Bộ Giao thông vận tải

 

198/2016/TT-BTC

 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

 

08-11-2016

 

Bộ Tài chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có thông tin

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Không có thông tin​