Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 418/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2023
Loại văn bản Quyết định ban hành TTHC cấp huyện
Lĩnh vực văn bản Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Nam
Người ký P. Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu nội dung

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực việc làm, lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam


Tệp đính kèm