Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 1826/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2021
Loại văn bản Quyết định ban hành TTHC cấp xã
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Nam
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
Trích yếu nội dung Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm