Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 1572/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/09/2021
Loại văn bản Quyết định ban hành TTHC cấp huyện
Lĩnh vực văn bản Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Nam
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
Trích yếu nội dung Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm