Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 08/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2022
Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Phủ Lý
Người ký Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý
Trích yếu nội dung Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý​      
Ban hành: 29/12/2022
Hiệu lực: 06/01/2023
Tệp đính kèm