Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Đăng ký Dự án phục vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phủ Lý (lần 2)
Ngày hết hạn 31/08/2022
Trích yếu nội dung đăng ký Dự án phục vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phủ Lý (lần 2)
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.