Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo LẤY Ý KIẾN CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
Ngày hết hạn 19/12/2022
Trích yếu nội dung

Căn cứ Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ  Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân", “Nhà giáo Ưu tú"; Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân", “Nhà giáo Ưu tú"  thành phố Phủ Lý lần thứ 16 năm 2023 đăng công khai danh sách các Nhà giáo được Hội đồng cơ sở đề nghị. Các ý kiến phản hồi (nếu có) xin gửi bằng văn bản về Hội đồng cấp thành phố qua Phòng Giáo dục và Đào tạo - Số 136B, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý hoặc email: pgdphuly@phuly.edu.vn

       Thời hạn tiếp nhận ý kiến: Từ ngày 09/12/2022 đến hết ngày 19/12/2022)​Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Trịnh Xuân Bằng(12/12/2022)
Đồng ý
Tôi hoàn toàn nhất trí