Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc chấp thuận đầu tư dự án nhà máy sản xuất VLXD của Cty TNHH Hoàng Vân tại cụm CN-TTCN Nam Châu Sơn, thành phố Phủ Lý