Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 1275/QĐ-UBND 06/11/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
2 1275/QĐ-UBND 06/11/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
3 868/QĐ-UBND 03/08/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện​ UBND tỉnh Hà Nam
4 05/2023/NQ-HĐND 06/07/2023 Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam HĐND tỉnh Hà Nam
5 725/QĐ-UBND 03/07/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ, lĩnh vực khí tượng thủy văn và lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
6 29/2023/QPPL-UBND 22/06/2023 V/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khu nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
7 619/QĐ-UBND 12/06/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành và được sửa đổi bổ sung lĩnh vực đất đai, lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
8 563/QĐ-UBND 24/05/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
9 563/QĐ-UBND 24/05/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam​​ UBND tỉnh Hà Nam
10 24/2023/QĐ-UBND 27/04/2023 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát tiển chính thức của các cơ qua, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho VN trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
11 474/QĐ-UBND 27/04/2023 Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
12 474/QĐ-UBND 27/04/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
13 474/QĐ-UBND 27/04/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
14 448/QĐ-UBND 25/04/2023 Quyet dinh quy trinh giai quyet Thu tuc hanh chinh ket hon​ UBND tỉnh Hà Nam
15 448/QĐ-UBND 25/04/2023 Về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page