Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 868/QĐ-UBND 03/08/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện​ UBND tỉnh Hà Nam
2 619/QĐ-UBND 12/06/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành và được sửa đổi bổ sung lĩnh vực đất đai, lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
3 563/QĐ-UBND 24/05/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
4 474/QĐ-UBND 27/04/2023 Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
5 474/QĐ-UBND 27/04/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
6 448/QĐ-UBND 25/04/2023 Về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
7 418/QĐ-UBND 13/04/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành vàbị bãi bỏ lĩnh vực việc làm, lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực bảo trợ xã hộithuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngànhLao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
8 396/QĐ-UBND 07/04/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
9 365/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungvà bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạotrên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
10 366/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
11 333/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
12 282/QĐ-UBND 10/03/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng, Văn hóa, Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam(Bãi Bỏ 2 TTHC)Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)​ UBND tỉnh Hà Nam
13 231/QĐ-UBND 22/02/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam​ HĐND tỉnh Hà Nam
14 136/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
15 20/QĐ-UBND 04/01/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page