Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 560/QĐ-UBND 19/04/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành giao thông vận tải tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
2 319/QĐ-UBND 13/03/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
3 212/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và được thay thế các lĩnh vực: Người có công, Trẻ em, Quản lý lao động ngoài nước, Phòng chống tệ nạn xã hội, An toàn - vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
4 172/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức, Thi đua khen thưởng và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
5 174/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
6 146/QĐ-UBND 30/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
7 115/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
8 90/QĐ-UBND 18/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hợp tác quốc tế, Quảng cáo, Thư viện, Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
9 91/QĐ-UBND 18/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
10 71/QĐ-UBND 16/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
11 1613/QĐ-UBND 28/12/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
12 1407/QĐ-UBND 04/12/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi​ UBND tỉnh Hà Nam
13 1275/QĐ-UBND 06/11/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
14 868/QĐ-UBND 03/08/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện​ UBND tỉnh Hà Nam
15 619/QĐ-UBND 12/06/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành và được sửa đổi bổ sung lĩnh vực đất đai, lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page