Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 1567/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi,bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
2 1361/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại thuộc phạm vị chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
3 561/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
4 510/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏlĩnh vựcmôi trườngthuộc phạm vi chức năng quản lý của ngànhTài nguyên và Môi trườngtỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
5 1826/QĐ-UBND 18/10/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mớiban hành mới được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ ​lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngànhTài nguyên và Môi trườngtỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
6 1744/QĐ-UBND 04/10/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mớiban hành được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngànhTư pháptỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
7 1705/QĐ-UBND 27/09/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
8 1688 /QĐ-UBND 23/09/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
9 1626/QĐ-UBND 13/09/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ tthuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa ngànhXây dựngtỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
10 1453/QĐ-UBND; 1454/QĐ-UBND 11/08/2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
11 1397/QĐ-UBND; 02/08/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sungvà bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam vềthực hiện một số chínhsách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăndo đại dịch COVID-19 UBND tỉnh Hà Nam
12 862/QĐ-UBND 02/06/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
13 565/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
14 431/QĐ-UBND 10/03/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngànhTư pháptỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
15 20/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể dục, thể thao và Du lịch thuộc phạm vi chức năng qaurn lý ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page