Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 172/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức, Thi đua khen thưởng và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
2 146/QĐ-UBND 30/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
3 90/QĐ-UBND 18/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hợp tác quốc tế, Quảng cáo, Thư viện, Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
4 1407/QĐ-UBND 04/12/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi​ UBND tỉnh Hà Nam
5 1275/QĐ-UBND 06/11/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
6 725/QĐ-UBND 03/07/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ, lĩnh vực khí tượng thủy văn và lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
7 563/QĐ-UBND 24/05/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam​​ UBND tỉnh Hà Nam
8 474/QĐ-UBND 27/04/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
9 448/QĐ-UBND 25/04/2023 Về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
10 418/QĐ-UBND 13/04/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành vàbị bãi bỏ lĩnh vực việc làm, lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực bảo trợ xã hộithuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngànhLao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
11 2424/QĐ-UBND 27/12/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực công an, quân sự, thi hành án dân sự cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
12 2313/QĐ-UBND 15/12/2022 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH HÀ NAM(Ban hành kèm theo Quyết định số 2313 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)​ UBND tỉnh Hà Nam
13 1594/QĐ-UBND 24/08/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
14 1567/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi,bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
15 1543/QĐ-UBNd 16/08/2022 Về việc công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page