Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 1594/QĐ-UBND 24/08/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
2 1567/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi,bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
3 1543/QĐ-UBNd 16/08/2022 Về việc công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
4 1361/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại thuộc phạm vị chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
5 510/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏlĩnh vựcmôi trườngthuộc phạm vi chức năng quản lý của ngànhTài nguyên và Môi trườngtỉnh Hà Nam​​ UBND tỉnh Hà Nam
6 128/QĐ-UBND 10/01/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trênđịa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
7 1826/QĐ-UBND 18/10/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
8 1744/QĐ-UBND 04/10/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
9 1705/QĐ-UBND 27/09/2021 ​Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
10 1688 /QĐ-UBND 23/09/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
11 1453/QĐ-UBND; 1454/QĐ-UBND 11/08/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vichức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
12 1397/QĐ-UBND 02/08/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 UBND tỉnh Hà Nam
13 862/QĐ-UBND 02/06/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
14 431/QĐ-UBND 10/03/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏthuộc của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
15 20/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể dục, thể thao và Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page