Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đất thuộc tổ dân phố Hồng Phú và tổ dân phố Bầu Cầu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý.

Danh sách các dự án Các dự án đang triển khai  
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ  thuật tại khu đất thuộc tổ dân phố Hồng Phú và tổ dân phố Bầu Cầu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý.

 

Tên dự án:  Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ  thuật tại khu đất thuộc tổ dân phố Hồng Phú và tổ dân phố Bầu Cầu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý.

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số II)

Mục tiêu chính: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, khai thác quỹ đất phục vụ chỉnh trang phát triển đô thị.

 Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): Thuộc tổ dân phố Hồng Phú và tổ dân phố Bầu Cầu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý.

 Lĩnh vực chuyên môn: 

Loại dự án:

Thời gian thực hiện:  2015-2016

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án):  7,054 tỷ

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 198 ngày 09/2/2015.