Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xây dựng đường D4 thuộc KĐT mới Nam Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

Danh sách các dự án Các dự án đang triển khai  
Dự án Xây dựng đường D4 thuộc KĐT mới Nam Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

                                      

1

Tên dự án

Dự án Xây dựng đường D4 thuộc KĐT mới Nam Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

2

Chủ đầu tư

UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực

hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây

dựng số II)

3

Mục tiêu chính

Tuyến đường D4 là đường đô thị  cấp III có chiều dài 895,49m, điểm

đầu tuyến Km0+0.00 (giao với

QL21A), điểm cuối tuyến Km0+895,49 (giao với đường Trần

Hưng Đạo)

4

Địa điểm đầu tư

TP Phủ Lý

5

Lĩnh vực chuyên môn

Ngành giao thông

6

Loại dự án

 

7

Thời gian thực hiện

2009 - 2011

8

Tổng mức đầu tư

35,169

9

Nguồn vốn đầu tư

 

10

Tình trạng dự án

 

 

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định số 209 ngày 13/2/2009