Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý Dự thảo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013)

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Góp ý Dự thảo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013)

Nội dung tóm tắt:

Lĩnh vực: Pháp luật

Cơ quan trình dự thảo: Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp 1992

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 5 - Khóa XIII

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 6 - Khóa XIII

Nội dung Dự thảo Hiến pháp, xem chi tiết tại đây.