Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tiếp dân

Lịch tiếp dân  
Lịch tiếp dân

1. Tiếp định kỳ:

Đại biểu HĐND Tỉnh, Đại biểu HĐND Thành phố, Lãnh đạo UBND Thành phố tiếp công dân vào ngày mùng 10 và 20 hàng tháng.

(Nếu trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì bố trí vào ngày làm việc tiếp theo)

2. Tiếp thường xuyên:

Ban tiếp công dân thường trực tiếp công dân vào giờ hành chính trong tuần.

3. Tiếp đột xuất:

Lãnh đạo UBND Thành phố thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 18, Luật Tiếp công dân.

 

 - Địa điểm: Ban tiếp công dân Thành phố - Số 36 đường Nguyễn Văn Trỗi – Thành phố Phủ Lý