Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
16/05/2022
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " đầu tư cải tạo Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp, thức ăn gia súc"
09/06/2014
Phủ Lý lưu giữ ấn tượng mãi về một thị trấn nhỏ, lâu lắm, cả một miền quê đồng bằng hướng về đây như một điểm nhấn, cái nôi đồng bằng thu hút đủ thứ hàng hóa nông sản, nơi ngã ba sông cửa Nam Thủ đô, giao điểm tụ hội, nằm trên đường thiên lý Bắc Nam huyền thoại và lịch sử.
04/10/2010
Theo báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phủ Lý trình đại hội đại biểu thành Phố Phủ Lý lần thứ XXI nhiệm kỳ 2010- 1015 xác định phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Phủ Lý trong 5 năm tới như sau: