Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhà học chức năng và thư viện trường THCS Liêm Chính thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.

Danh sách các dự án Các dự án đang triển khai  
Nhà học chức năng và thư viện trường THCS Liêm Chính thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.

Tên dự án:  Nhà học chức năng và thư viện trường THCS Liêm Chính.

Chủ đầu tư: UBND phường Liêm Chính – thành phố Phủ Lý.

Mục tiêu chính: Đảm bảo cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng học và dạy cho giáo viên, học sinh trường Trung học.

 Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): UBND phường Liêm Chính.

 Lĩnh vực chuyên môn: Ngành giáo dục

Loại dự án:

Thời gian thực hiện: 2014 - 2015

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án):  5124,52

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

 

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 657 ngày 28/5/2014.