Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường Lĩnh vực Môi trường  
Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề

 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
+ Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi phiếu biên nhận giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn giải quyết sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để bổ sung đầy đủ.
+ Bước 3. Nhận kết quả giải quyết (mang theo phiếu biên nhận) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:Không quy định
b) Số lượng hồ sơ:Không quy định
Thời hạn giải quyếtKhông quy định
Đối tượng thực hiện TTHCTổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện:Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Kết quả thực hiện TTHCPhê duyệt
Lệ phí:Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Chương IV Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.