Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050