Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh tỷ lệ 1/500 Hạ tầng kỹ thuật hồ A1 và tuyến đường nối từ đường Trần Hưng Đạo với đường 42m thuộc quy hoạch khu đô thị Liêm Chính - Thành phố Phủ Lý

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh tỷ lệ 1/500 Hạ tầng kỹ thuật hồ A1 và tuyến đường nối từ đường Trần Hưng Đạo với đường 42m thuộc quy hoạch khu đô thị Liêm Chính - Thành phố Phủ Lý