Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường Kè phía Nam sông Châu (đoạn từ Quốc lộ 1A đến cống Phú Đông) - Giai đoạn 1

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường Kè phía Nam sông Châu (đoạn từ Quốc lộ 1A đến cống Phú Đông) - Giai đoạn 1
Tin liên quan