Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt Quy Hoạch chi tiết điều chỉnh tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ GPMT dự án xây dựng cầu Liêm Chính, đường D4-N7 (đường 68m) tại phường Liêm Chính thành phố Phủ Lý

Quyết định về việc phê duyệt Quy Hoạch chi tiết điều chỉnh tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ GPMT dự án xây dựng cầu Liêm Chính, đường D4-N7 (đường 68m) tại phường Liêm Chính thành phố Phủ Lý
Tin liên quan