Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Về việc đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

 

 SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM

TRUNG TÂM DVBĐGTS

 

Số: 567/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày 10 tháng 11  năm 2017

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Về việc đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

 

Thực hiện  Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 41/HDDVĐGTS/2017 đã ký ngày 10/11/2017 giữa Ủy ban nhân dân phường Châu Sơn, thành phố Phủ lý, tỉnh Hà Nam và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam về việc đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý,

Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam tiếp tục thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 155 điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bao gồm các Ki ôt độc lập có cửa kéo và điểm bán hàng có mái che với nội dung cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

* Vị trí 1: Quyền sử dụng có thời hạn 22 Ki ốt bán hàng độc lập có cửa kéo, thời gian thuê là 10 năm; ngành hàng kinh doanh: Hàng khô, quần áo, tạp hóa, tạp phẩm như: sành sứ, hàng mã, đồ thờ, hàng sắt, đồ gia dụng, dân dụng.

a. Ki ốt Số 1:(giá thuê tham khảo: 1.000.000  đồng//tháng),

- Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 10 năm): 120.000.000 đồng

b. 05 Ki ốt gồm từ Ki ốt số 02 đến Ki ốt số 6:

 (giá thuê tham khảo: 600.000 đồng/ki ốt/tháng),

- Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 10 năm):  72.000.000 đồng/ki ốt.

c. 16 Ki ôt gồm từ Ki ốt số 07 đến Ki ốt số 22:

 (giá thuê tham khảo: 500.000 đồng/ki ốt/tháng),

- Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 10 năm):  60.000.000 đồng/ki ốt.

*Vị trí 2: Quyền sử dụng có thời hạn 123 gian bán hàng có mái tôn che trong chợ, diện tích và các ngành hàng được quy hoạch khác nhau, thời gian thuê là 5 năm.

a. Các ô được quy hoạch ngành hàng bán thịt, gồm 12 ô, từ ô 01 đến ô 08 và các ô 97; 99;101;103, trong đó:

- Các ô bán hàng từ ô số 01 đến ô số 08:

(giá thuê tham khảo: 170.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 10.200.000 đồng/ô.

- Các ô bán hàng 97; 99;101;103:

(giá thuê tham khảo: 176.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 10.560.000 đồng/ô.

b. Các ô được quy hoạch ngành hàng hoa quả gồm 15 ô, trong đó:

- Ô 16;17 (giá thuê tham khảo: 122.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 7.320.000 đồng/ô.

- Ô15 (giá thuê tham khảo: 256.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 15.360.000 đồng/ô.

- Các ô số 11, 14 (giá thuê tham khảo: 136.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 8.160.000 đồng/ô.

- Các ô số 09; 10;12;13 và từ ô số 54 đến ô số 59

 (giá thuê tham khảo: 150.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 9.000.000 đồng/ô.

c. Các ô được quy hoạch ngành hàng bán rau củ quả gồm 16 ô, từ ô số 18 đến số 23; ô 25; 27; 29; 31; 33; 35; 98; 100; 102; 104, trong đó:

- Các ô từ  số 18 đến số 23; ô 25; 27; 29; 31; 33; 35;

(giá thuê tham khảo: 150.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 9.000.000 đồng/ô.

- Các ô 98; 100; 102; 104 (giá thuê tham khảo: 176.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 10.560.000 đồng/ô.

d. Các ô được quy hoạch ngành hàng bán tôm, cua cá, gà vịt sống gồm 12 ô, từ ô số 24; 26; 28; 30; 32; 34; các ô từ  số 118 đến ô số 123, trong đó:

- Các ô 24; 26; 28; 30; 32; 34 (giá thuê tham khảo: 150.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 9.000.000 đồng/ô.

- Các ô từ  số 118 đến ô số 123

(giá thuê tham khảo: 180.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 10.800.000 đồng/ô.

e. Các ô được quy hoạch ngành hàng bán đồ ăn chín, đồ quay, nướng gồm 13 ô:

Các ô từ  số 105 đến ô số 117 (giá thuê tham khảo: 180.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 10.800.000 đồng/ô.

f. Các ô được quy hoạch ngành hàng bán đồ khô gồm 25 ô:

- 22 ô từ  số 36 đến số 53; từ ô số 93 đến số 96

(giá thuê tham khảo: 150.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 9.000.000 đồng/ô.

- 03 ô từ ô số 90 đến ô số 92

(giá thuê tham khảo: 200.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 12.000.000 đồng/ô.

g. Các ô được quy hoạch ngành hàng bán quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, dao liềm, gồm 30 ô:

Từ số 60 đến ô số 89 (giá thuê tham khảo: 150.000 đồng/tháng),

Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 05 năm): 9.000.000 đồng/ô.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê điểm kinh doanh tại tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, đến UBND phường Châu Sơn hoặc Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam để tham khảo hồ sơ và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều dãy, ngành hàng khác nhau,  đăng ký tham gia ở dãy, ngành hàng nào thì được đấu giá ở  đó. Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 2 điểm kinh doanh.

Căn cứ số lượng, tính chất khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, UBND phường Châu Sơn sẽ quyết định số lượng điểm kinh doanh được đấu giá trong từng phiên và được công bố tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Tổ chức xem tài sản đấu giá: Từ ngày 23/11/2017 đến hết 16h00 ngày 24/11/2017, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND phường Châu Sơn để được hướng dẫn,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đấu giá đến hết 11h00' ngày 28/11/2017 trong giờ hành chính,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng).

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Số tiền đặt trước vị trí 1: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng),

                               vị trí 2: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng),

Người tham gia đấu giá nộp trực tiếp cho Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  07h30ˊ đến hết 16h00ˊngày 28/11/2017

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá; hình thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến vào 07h30' ngày 30/11/2017 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp một hoặc nhiều vòngtheo phương thức trả giá lên. Bước giá do Trung tâm DVBĐGTS thống nhất với người có tài sản và công bố cụ thể tại cuộc đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, p. Lê Hồng Phong, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263845968

Nơi nhận:

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;

- Trung tâm QC - DV PTTH tỉnh Hà Nam;

- Niêm yết tại trụ sở UBND phường Châu Sơn, TTDVĐGTS;

- Đài phát thanh phường Châu sơn;

- Lưu: TTĐG.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Đào Văn Thành