Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo Thành phố  
THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ
THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

 1. Nguyễn Anh chức, chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1971

- Quê quán: xã chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Nơi thường trú:  Tổ 1 Phường Trần Hưng Đạo - TP Phủ Lý.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0904442323

- Email: nguyenanhchuc@hanam.gov.vn

- Ngày vào Đảng chính thức: 5/4/1998

- Lãnh đạo và điều hành công việc của UBND Thành phố theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, cùng các thành viên UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Hội đồng nhân dân Thành phố và UBND tỉnh, Phụ trách chung; phụ trách quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòn; công tác tổ chức bộ máy - cán bộ, lao động của Thành phố; Chủ tài khoản của UBND Thành phố Phủ Lý.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:
+ Công an Thành phố
+ Ban chỉ huy Quân sự Thành phố
+ Thanh tra Thành phố
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch
+ Phòng Nội vụ

 

 

2. Nguyễn Trung Dũng, phó chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

- Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1981

- Quê quán: Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam

- Nơi thường trú:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Tài chính, ngành Tài chính - Ngân hàng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

-Điện thoại di động:

- Email: nguyentrungdung.pl@hanam.gov.vn

- Ngày vào Đảng chính thức: 

- Giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác; Văn hóa, xã hội, công tác cải cách hành chính, tôn giáo, văn thư - Lưu trữ, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng thi đua - khen thưởng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố phân công.

- Thay mặt UBND Thành phố giữ mối quan hệ với Ủy ban mặt trận tổ quốc, khối đoàn thể và các tổ chức xã hội.

- Cấp giấy phép, giấy chứng nhận theo thẩm quyền lĩnh vực quản lý, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố phân công.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

+ Văn phòng HĐND-UBND

+ Phòng Lao động - TB&XH

+ Phòng Y tế

+ Phòng Văn Hóa và Thông tin

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Đài phát thanh Thành phố

+ Hội chữ thập đỏ

+ Bảo hiểm xã hội Thành phố

+ Trung tâm bồi dưỡng chính trị

+ Trung tâm Y tế thành phố

+ Phường Quang Trung

+ Xã Tiên Tân​

 3. Trương Quốc Bảo, phó chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1979

- Quê quán: huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Nơi thường trú: Phường Minh Khai - TP Phủ Lý.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0979728109

- Email: truongquocbao@hanam.gov.vn

- Ngày vào Đảng chính thức: 11/09/2007

- Giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giao thông xây dựng, quản lý đô thị, quản lý các công trình và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố.

- Phụ trách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố phân công.

- Cấp giấy phép, giấy chứng nhận theo thẩm quyền lĩnh vực quản lý. 

- Trực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo đơn vị:

+ Phòng Quản lý đô thị

+ Trung tâm phát triển quỹ đất

+ Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý

+ Đội quản lya trật tự xây dựng đô thị

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố

+ Phường Lương Khánh Thiện.

+ Xã Liêm Tuyền

 

 

 

 

Tin liên quan