UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 40/2023

Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 01/10/2023

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
25/09/2023
08:00-10:00 Hội nghị giao ban Thường trực HĐND Thành phố với các ban, các tổ, Thường trực HĐND các phường, xã Quý III TT HĐND TP VPUB HT 318
08:00-10:00 Làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ giáo dục và đào tạo Đ/c Quân P. GDĐT P.GDĐT, các nhà trường
13:30-15:30 Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023 Đ/c Quân P. Tư pháp HT 318
Thứ 3
26/09/2023
08:00-10:00 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV LĐTP VPUB NVH phường Lam Hạ
08:00-10:00 Dự Hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân tháng 9/2023 Đ/c Bảo TNMT, Thanh tra, BTD Trụ sở Ban TCD Tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đ/c BT VPTU PH 303
Thứ 4
27/09/2023
14:00-17:00 Họp ủy viên ủy ban thành phố lần thứ 23 Đ/c Bảo VPUB PH 303
14:00-17:00 Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thu thập, xác minh, cập nhật làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở Đ/c Dũng P.TNMT HT 318
Thứ 5
28/09/2023
...
Thứ 6
29/09/2023
...
Thứ 7
30/09/2023
...
Chủ nhật
01/10/2023
...

Ghi chú