Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý – Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiểu dự án Thành Phố Phủ Lý do ngân hàng thế giới tài trợ.

Thành phố Phủ Lý – Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiểu dự án Thành Phố Phủ Lý do ngân hàng thế giới tài trợ.

                Được sự giúp đỡ của ngân hàng thế giới (WB), hiện nay Thành phố Phủ Lý đang tiến hành triển khai tiểu dự án Thành phố Phủ Lý thuộc dự án phát triển các đô thi loại vừa tại Việt Nam. Trong đó giai đoạn 1 gồm có 2  gói thầu xây lắp gồm gói thầu PL 1- 01 ( Xây dựng trường mầm non và trường tiểu học phường Quang Trung được khởi công xây dựng từ tháng 12/2012 trong thời gian thực hiện là 18 tháng với  giá trị thực hiện gói thầu là 19 tỷ đồng ( đạt 55% kế hoạch),  khối lượng, tiến độ thi công đạt yêu câu đề ra, dự kiến sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao công trình trong tháng 6/2014) và gói thầu số 2 là PL3-01 ( Xây dựng đường D4-N7, đường 68m), giai đoạn 1 từ Km1+00 đến Km4+700, đã được ký kết hợp đồng ngày 19/7/2013. Dự kiến thi công vào đầu tháng 8, thời gian thực hiện là 36 tháng.

Tiếp tục được sự giúp đỡ của ngân hàng thế giới, vừa qua  Ban Quản lý dự án phát triển Đô thị Phủ lý đã tiến hành ký kết với liên doanh Gentisa của Tây Ban Nha và liên doanh Grontmif của Đan Mạch, hợp đồng gói thầu xây lắp số 3 là PL4-06B ( Tư vấn giám sát giai đoạn 2 và quản lý hợp đồng với nhiệm vụ giám sát, tư vấn các công trình xây lắpcủa các dự án), với tổng giá trị gần 33 tỷ đồng./.

vi lan