Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ lý đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển đô thị.

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thành phố Phủ lý đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển đô thị.
Thời gian qua, Thành phố Phủ lý đã tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng hiện đại và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

          

         Các dự án phát triển đô thị đặc biệt như dự án tư vấn giám sát thi công; dự án nâng cấp đồng bộ hệ thống thoát nước trong khu dân cư đã giảm thiểu tình trạng đường phố úng, ngập trong mùa mưa bão; hệ thống đường giao thông nội đô được cải tạo, nâng cấp, mở rộng, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Có được kết quả trên là do các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố Phủ lý đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị từ các nguồn vốn khác nhau đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, tiến độ, công khai, minh bạch. Trong 6 tháng đầu năm 2013, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện 63 dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Công tác giám sát các công trình, dự án được Ban QLDA ODA thành phố tập trung thực hiện theo hướng xã hội hoá với nhiều kênh khác nhau như giám sát của nhà thầu, của đơn vị tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát của Ban QL DA,  thông qua đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ phụ trách khối cơ sở hạ tầng chuyên môn, giám sát cộng đồng ở địa phương, giám sát của chủ đầu tư. Định kỳ hằng tháng, UBND thành phố tổ chức họp với Ban QLDA ODA, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, đại diện UBND các phường, xã và Ban giám sát cộng đồng đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng, tiếp thu ý kiến của các bên nhằm thực hiện hiệu quả nguồn vốn nâng cấp phát triển đô thị thành phố Phủ lý. Công tác đấu thầu và chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới cũng được BQLDA ODA thành phố, triển khai đồng bộ kết hợp với thực hiện tốt công tác GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất. Cùng với Ban QLDA ODA, Phòng Quản lý đô thị Thành phố Phủ lý cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ các dự án được giao trong năm 2013. /.

Thúy Nga