Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Phù Vân - Thành phố Phủ Lý diễn tập chiến đấu trị an năm 2013.

Thông tin Kinh tế xã hội  
Xã Phù Vân - Thành phố Phủ Lý diễn tập chiến đấu trị an năm 2013.

             Cuộc diễn tập chiến đấu trị an ở xã Phù Vân được diễn ra trong thời gian một ngày, lực lượng nòng cốt là ban chỉ huy quân sự, công an xã, tham gia diễn tập ở 2 giai đoạn: Chuyển địa phương từ thời bình sang trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển địa phương từ trạng thái khẩn cấp từ quốc phòng sang thời chiến và diễn tập thực binh giải thoát con tin. Với tình huống giả định được đặt ra là  tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, thành phố và xã Phù Vân đang diễn biến hết sức phức tạp, các thế lực thù địch lôi kéo nhân dân giải truyền đơn chống phá chính quyền, đồng thời bắt con tin để gây bạo loạn đòi yêu sách. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và Ban chỉ huy Quân sự Thành phố. Cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phù Vân tổ chức các hội nghị Đảng ủy mở rộng, HĐND bất thường, hội nghị UBND xã, hội nghị của ban chỉ huy quân sự xã và công an triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương từ trạng thái khẩn cấp từ quốc phòng sang thời chiến và diễn tập thực binh giải thoát con tin.

Phù Vân là đơn vị tổ chức diễn tập trị an cuối cùng trong kế hoạch diễn tập chiến đấu trị an gồm 3 phường, xã. Đó là phường Hai Bà Trưng, phường Châu Sơn và xã Phù Vân năm 2013 của Thành phố Phủ Lý. Do làm tốt công tác chuẩn bị, cuộc diễn tập chiến đấu trị an xã Phù Vân đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích và kế hoạch đề ra của Thành phố. /.

Đức Quang - vy Lan