Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ kết hợp chỉnh trang đô thị đoạn thượng lưu cống Phủ Lý từ cầu Phủ Lý qua QL 1A đến cổng xả trạm bơm Mễ, thành phố Phủ Lý

Danh sách các dự án Các dự án đã hoàn tất  
Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ kết hợp chỉnh trang đô thị đoạn thượng lưu cống Phủ Lý từ cầu Phủ Lý qua QL 1A đến cổng xả trạm bơm Mễ, thành phố Phủ Lý

 Tên dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ kết hợp chỉnh trang đô thị đoạn thượng lưu cống Phủ Lý từ cầu Phủ Lý qua QL 1A đến cổng xả trạm bơm Mễ, thành phố Phủ Lý

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số II)

Mục tiêu chính: Đảm bảo an toàn chống lũ, thuận lợi cho kiểm tra, quản lý và ứng cứu đê trong mùa mưa lũ; cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thủy lợi trên song; tọa cảnh quan và môi trường sinh thái trong khu vực

Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): TP Phủ Lý

Lĩnh vực chuyên môn: Thủy lợi

Loại dự án: Chiều dài 1.600 m ( mỗi bên 800 m )

Thời gian thực hiện: 2009 – 2013

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 210,503

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 662B ngày 10/6/2008