Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tin tức - Sự kiện  
Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Sáng ngày 14/6/2024, Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố, thành viên Tổ Thư ký giúp việc, Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Thành phố.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn Công an Tỉnh Hà Nam truyền đạt những nội dung cơ bản về: Nhận diện, phát hiện, phòng tránh, phản bác tin giả, thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch; Những hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng; Kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật chống phá Đảng, nhà nước của các thế lực thù địch trên không gian mạng; kỹ năng sử dụng nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới;…

Thông qua buổi tập huấn đã giúp các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Thành phố, thành viên Tổ Thư ký giúp việc, Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Thành phố nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin có quan điểm sai trái, thù địch; Chủ động vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…​

Sau đây là một số hình ảnh: 

484_8613.00_00_45_09.Still049.jpg

484_8613.00_01_01_15.Still054.jpg

484_8613.00_00_29_00.Still047.jpg

484_8613.00_01_02_11.Still057.jpg


Tin liên quan