Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Phủ Lý kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà hàng, quán ăn, Chợ và nơi tập trung đông người.

Tin tức - Sự kiện  
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Phủ Lý kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà hàng, quán ăn, Chợ và nơi tập trung đông người.
Nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Ngày 3/5/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Phủ Lý đã kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà hàng, quán ăn, Chợ và nơi tập trung đông người.

BCĐ phòng chống dịch Covid -19 thành phố đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, nơi tập trung đông người trên địa bàn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19. Đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở  kinh doanh tuân thủ việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và thực hiện tốt thông điệp 5K “ Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế". 

Psu.00_03_24_16.Still015.jpg

 Tiến hành kiểm tra tại khu vực Chợ Bầu - nơi có nhiều tiểu thương kinh doanh, buôn bán. Tại đây công tác phòng, chống dịch luôn được Ban quản lý Chợ thực hiện nghiêm túc. Ngoài việc tổ chức phun tiêu độc, khử trùng xung quanh khu vực Chợ, Ban quản lý Chợ còn cử lực lượng kiểm soát ra vào tại khu vực cổng Chợ để đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Đồng thời bố trí nước sát khuẩn tay cho người dân khi vào chợ, phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.  Qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, Chợ và nơi tập trung đông người đã thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.  Nơi ra vào cổng Chợ được bố trí biển báo phòng, chống dịch Covid -19 theo đúng quy định. Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, thời gian tới các cơ sở kinh doanh cần tăng cường tuyên truyền, giúp khách hàng nắm rõ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.

Thông qua đợt kiểm tra lần này, nhằm nhắc nhở, đôn đốc các hộ kinh doanh nhà hàng, quán ăn, Chợ và nơi tập trung đông người thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố./.​