Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo phong trào Thi đua “Dân vận khéo” thành phố tổ chức toạ đàm

Tin tức - Sự kiện  
Ban chỉ đạo phong trào Thi đua “Dân vận khéo” thành phố tổ chức toạ đàm
Sáng ngày 12/8/2022, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố tổ chức Toạ đàm: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua  “Dân vận khéo” trên địa bàn TP năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Phúc Thảo – Phó bí thư thường trực thành uỷ - Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo Thành phố chủ trì hội nghị.

Về dự có đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Uỷ viên BTV tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đinh Văn An – Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh uỷ; đồng chí Đỗ Quốc Hoàn – Uỷ viên BTV thành uỷ - Trưởng Ban dân vận – Chủ tịch UBMTTQ – Phó trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo TP; các đồng chí là Bí thư, phó bí thư thường trực – Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo các phường, xã; các đồng chí là thành viên BCĐ phong trào thi đua dân vận khéo Thành phố.

Sequence 01.00_00_04_21.Still120.jpg

Xác định “Dân vận khéo" là một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Từ nhận thức đó, những năm qua cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, mà nòng cốt là Ban Dân vận Thành uỷ đã triển khai hiệu quả các mô hình Dân vận khéo ở thành phố.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo" trong toàn hệ thống chính trị, tại buổi Toạ đàm đã có gần 10 ý kiến phát biểu trao đổi. Các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, làm rõ những khó khăn, vướng mắc cũng như những tồn tại hạn chế trong phong trào thi đua “Dân vận khéo" và đề ra các biện pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới của các địa phương, đơn vị. Trong đó tập trung vào những vấn đề như: Việc triển khai thực hiện mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trên địa bàn TP"; kết quả thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"; việc tuyên truyền, vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo" của địa phương, các ngành đoàn thể trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh, đảm bảo ANTT – TTATXH và nhiều nội dung khác như vấn đề về dân vận xây dựng các mô hình điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi; dân vận trong đảm bảo ATGT tại cổng trường học; xây dựng, nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ Dân vũ; dân vận nhân dân áp dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi…

Sequence 01.00_00_39_06.Still124.jpg

Sequence 01.00_00_39_23.Still132.jpg

Các ý kiến của đại biểu tại buổi toạ đàm đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm. Qua đó đã khẳng định vai trò, vị thế, tầm quan trọng và những đóng góp quan trọng, nổi bật của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dận vận khéo" nói riêng. Đồng thời, qua đây các đại biểu cũng đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.

Sequence 01.00_01_43_00.Still127.jpg

Sequence 01.00_00_35_09.Still131.jpg
Sequence 01.00_00_13_02.Still122.jpg

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Uỷ viên BTV tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Đinh Văn An – Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh uỷ đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Đồng thời đề nghị, thời gian tới BCĐ phong trào thi đua Dân vận khéo từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện, đánh giá, nâng cấp, nhân rộng các mô hình điển hình, tiêu biểu; tăng cường vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các mô hình bằng những nội dung thiết thực, cụ thể, đảm bảo được lợi ích của nhân dân; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của thành phố để triển khai thực hiện công tác dân vận, nhất là các mô hình Dân vận khéo…góp vào sự phát triển chung của toàn TP.

Sequence 01.00_00_30_11.Still129 (1).jpg
Sequence 01.00_00_49_10.Still126.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phúc Thảo – Phó bí thư thường trực thành uỷ - Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo Thành phố đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đóng góp của đồng chí Bí thư thành uỷ và lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh uỷ và đề nghị BCĐ phong trào thi đua Dân vận khéo từ thành phố đến cơ sở , trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, tiếp tục tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình dân vận khéo; xây dựng các mô hình dân vận khéo phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn các tiêu chí của mô hình vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm để lựa chọn, nhân rộng các mô hình dân vận khéo tiêu biểu trong toàn TP.​