Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban CHQS Thành phố tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ giữa thủ trưởng Bộ CHQS Tỉnh với cán bộ nhân viên BCHQS TP quý 2 năm2024

Tin tức - Sự kiện  
Ban CHQS Thành phố tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ giữa thủ trưởng Bộ CHQS Tỉnh với cán bộ nhân viên BCHQS TP quý 2 năm2024
Sáng ngày 8/6/2024 Ban CHQS Thành phố tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ giữa thủ trưởng Bộ CHQS Tỉnh với cán bộ nhân viên Ban CHQS TP quý 2.2024. Dự chủ trì hội nghị có đại tá Bùi Văn Lưu – chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS Tỉnh, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh; Cán bộ chỉ huy và 32 cán bộ chiến sỹ Ban CHQS TP.

Tại buổi đối thoại các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ quý 2.2024 của Ban CHQS TP. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cán bộ, nhân viên Ban CHQS Thành phố đã phản ánh, kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến các vấn đề như: dân chủ về quân sự và chuyên môn; dân chủ về chính trị; dân chủ về kinh tế- đời sống. Có 4 câu hỏi cụ thể về nội dung: Vấn đề cấp đất cho cán bộ QNCN được tiêu chuẩn tại dự án Liêm Tuyền; Việc cấp cầu vai, quân hàm mới cho cán bộ sau khi được thăng quân hàm theo đợt; Quan tâm đến tiêu chuẩn sức khoẻ khi điều động cán bộ về nơi công tác… Nội dung các ý kiến đảm bảo cụ thể, thiết thực, gần sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thể hiện tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhân viên Ban CHQS TP.

DUNG TIN.00_01_58_02.Still1735.jpg

DUNG TIN.00_02_01_28.Still1730.jpg

DUNG TIN.00_02_00_13.Still1734.jpg

DUNG TIN.00_02_00_21.Still1731.jpg
DUNG TIN.00_01_59_14.Still1733.jpg

Ban CHQS TP cũng đã phát phiếu thăm dò ý kiến, kiến nghị đối thoại dân chủ năm 2024 đối với cá nhân cán bộ chiến sỹ Ban CHQS TP về các nội dung: Công tác phổ biến, quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên tại đơn vị; Việc thực hiên dân chủ trên một số nội dung ở đơn vị; Nền nếp sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, chế độ sinh hoạt cơ quan, đơn vị thời gian qua được thực hiện như thế nào; Việc thực hiện nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, QNCN trong đơn vị; Cấp uỷ chỉ huy quan tâm đến hoạt động của các đoàn hội ra sao; Phương pháp, tác phong công tác của cán bộ chỉ huy trong đơn vị; Việc duy trì chế độ kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên, tổ chức đảng ở đơn vị được tiến hành ra sao, có biểu hiện suy thoái về tác phong lối sống không?...

DUNG TIN.00_02_03_32.Still1736.jpg

Tiếp thu các ý kiến, Đại tá Bùi Văn Lưu- Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh đã cùng với các phòng ban chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh trả lời thoả đáng các câu hỏi đưa ra. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Ban CHQS Thành phố, đồng chí khẳng định, nội dung các ý kiến, đề xuất, kiến nghị đều rất cụ thể, xác đáng, mang tính xây dựng. Giải đáp cụ thể các ý kiến, kiến nghị, đồng chí đề nghị: Với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp nào thì cấp ủy, chỉ huy cấp đó có trách nhiệm giải quyết dứt điểm, cụ thể từng việc, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị cũng như nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ, nhân viên. Đồng chí mong muốn cán bộ, nhân viên Ban CHQS TP  tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ cấp trên chỉ đạo gấp, cần thời gian thực hiện ngắn, qua đó thiết thực góp phần cùng các cấp, ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.​