Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban CHQS thành phố tổ chức huấn luyện cho lực lượng Tự vệ năm 2021.

Tin tức - Sự kiện  
Ban CHQS thành phố tổ chức huấn luyện cho lực lượng Tự vệ năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch huấn luyện năm 2021, sáng 5/4/2021, Ban CHQS thành phố tổ chức huấn luyện cho lực lượng Tự vệ năm 2021 trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch, trong thời gian 7 ngày, (từ ngày 5/4-11/4/2021) trên 160 đồng chí là lực lượng tự vệ của 56 đơn vị đầu mối thuộc các sở, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố tham gia huấn luyện, sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về giáo dục chính trị tư tưởng như: Chiến lược “Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tư vệ làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện…Ngoài ra, các lực lượng còn được huấn luyện trên thao trường về các kỹ thuật, khả năng thao tác sử dụng các loại vũ khí trong chiến đấu như: Tính năng chiến đấu, cấu tạo tác dụng các bộ phận chính của súng tiểu liên AK; các tư thế động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; công tác quản lý vũ khí, khí tài và các thao tác lắp súng thông thường, giữ gìn, bảo quản súng đạn…

Thông qua đợt huấn luyện giúp cho lực lượng tự vệ của thành phố nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm quân sự, quốc phòng địa phương. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao khả năng, trình độ kỹ chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống.

Kết thúc đợt huấn luyện, Ban tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện của từng đồng chí tham gia huấn luyện./.​

Sau đây là một số hình ảnh:

KHONG XOA.00_01_53_22.Still612.jpg

KHONG XOA.00_01_58_12.Still610.jpg

KHONG XOA.00_01_54_21.Still615.jpg
KHONG XOA.00_01_44_23.Still614.jpg

KHONG XOA.00_01_42_11.Still613.jpg