Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH Thành phố Phủ Lý đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH Thành phố Phủ Lý đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.
Ngày 15/4/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Phạm Văn Quân - Ủy viên BTV Thành ủy - phó chủ tịch UBND thành phố, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội Thành phố, lãnh đạo UBND 21 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Quý I/2022, công tác cho vay các chương trình tín dụng chính sách được ngân hàng thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, chế độ, đúng quy trình nghiệp vụ. Vốn được giải ngân kịp thời đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng được hưởng từ chính sách tín dụng ưu đãi…Tính đến ngày 31/3/2022 tổng nguồn vốn đạt hơn 278 tỷ đồng tăng 9,23%; doanh số cho vay từ đầu năm đạt trên 39 tỷ đồng với 566 lượt hộ vay vốn tăng hơn 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đạt trên 274 tỷ đồng đạt 96,6 % kế hoạch dư nợ. Về chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn hơn 1,2 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,44% tổng dư nợ. Đối với hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội, tổng dư nợ cho vay ủy thác trong quý I đạt hơn 257 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 93,8 % tổng dư nợ. Hoạt động của các Tổ tiết kiệm-vay vốn trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Qua đánh giá có 143 tổ xếp loại tốt (chiếm 82,7%), 21 tổ xếp loại khá (chiếm 12%). Hiện nay toàn thành phố hiện có 7/21 đơn vị xã, phường không có nợ quá hạn.

khong xoa.00_00_04_06.Still605.jpg

khong xoa.00_01_32_19.Still608.jpg

khong xoa.00_01_40_09.Still613.jpg

Tại Hội nghị các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Thành phố đã tập trung thảo luận những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II đó là: Tập trung đốc đốc xử lý thu hồi đối với các nợ quá hạn. Nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi đến các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu nợ quá hạn giảm xuống dưới 0,4%, dư nợ trong kỳ luôn đạt trên 99,5% kế hoạch, thu nợ đến hạn cuối kỳ đạt trên 80%.​

khong xoa.00_01_29_15.Still606.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Phạm Văn Quân - Ủy viên BTV Thành ủy - phó chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố đạt được trong thời gian qua. Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội tới người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ khai thác và vay vốn góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố./.