Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế xã hội HĐND thành phố giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động “xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

Tin tức - Sự kiện  
Ban Kinh tế xã hội HĐND thành phố giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động “xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Phủ Lý văn minh thanh lịch” trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo giai đoạn 2010- 2020.
Ngày 7/8/2020 Ban Kinh tế xã hội HĐND thành phố đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động “xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Phủ Lý văn minh thanh lịch” trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo giai đoạn 2010- 2020.

Về dự có đ/c đ/c Phạm Văn Quân - UVBTV thành uỷ- Trưởng Ban tuyên giáo thành uỷ - Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố; các đ/c thành viên đoàn giám sát; đại diện thường trực Đảng uỷ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đ/c là cán bộ chuyên môn của phường Trần Hưng Đạo.

tin.00_01_08_08.Still101.bmp

Theo báo cáo đánh giá: Trong 10 năm qua, Đảng ủy, UBND phường đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện những chuẩn mực văn hóa, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đạt nhiều kết quả. Các thiết chế được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường; phong trào thể dục – thể thao được phát động thường xuyên. Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực thể dục – thể thao ngày càng được đẩy mạnh. Công tác quản lý trật tự đô thị có những chuyển biến tích cực; hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, từng bước đồng bộ hóa, tạo điều kiện để người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh đô thị, về xây dựng gia đình văn hóa ngày càng đầy đủ và được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ý thức của nhân dân ngày càng được nâng cao trong ứng xử và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Để đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục một cách đồng bộ trong các ngành, các cấp ủy, tổ dân phố, cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ ý thức và trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường UBND phường tổ chức ký cam kết trong nhân dân là 5.352 bản, hộ kinh doanh đã ký là 1.231 bản; đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng, lấn chiếm hành lang vỉa hè,  đậu đỗ xe không đúng quy định gây cản trở giao thông...đã ra quyết định xử phạt 217 trường hợp thu nộp ngân sách hơn 30 triệu đồng; thu giữ 175 biển, hiệu quảng cáo các loại. Hằng năm, có trên 98% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hoá và 100%  tổ dân phố  đăng ký  tổ dân phố văn hóa; xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" được triển khai thực hiện hiệu quả. UBMTTQ phường chỉ đạo Ban công tác mặt trận số 4 làm điểm cho tỉnh, thành phố mô hình “ Tổ dân phố đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh đô thị". Hiện trên địa bàn phường có 10/11 tuyến đường, phố đạt văn minh đô thị.

tin.00_00_58_08.Still107.bmp

Tuy nhiên trong thực hiện CVĐ vẫn còn những tồn tại, hạn chế như Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng thành phố và UBND phường có lúc chưa có sự phối hợp đồng bộ, Tình hình trật tự đô thị và vệ sinh môi trường của nhiều tuyến phố vẫn còn để người dân vứt rác ra đường. Trật tự đô thị còn phức tạp cụ thể như: tình trạng buôn bán trên đường, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.  Vẫn còn tình trạng đỗ, đậu xe ô tô không đúng quy định.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát cũng đã đánh giá cao những kết quả mà UBND phường đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động 10 năm qua đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa.

Đại diện lãnh đạo UBND phường cũng đã giải trình những ý kiến thắc mắc và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, tham gia đóng góp của các thành viên đoàn giám sát để kịp thời bổ sung, sữa chữa, nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới.

tin.00_01_26_10.Still103.bmp

Phát biểu kết luận hội nghị đ/c Phạm Văn Quân - UVBTV Thành uỷ- Trưởng Ban tuyên giáo Thành uỷ - Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND Thành phố khẳng định, phường Trần Hưng Đạo là một trong những phường của thành phố thực hiện tốt nhất CVĐ trong 10 năm qua. Đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới UBND phường cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực nếp sống văn minh đô thị, đặc biệt là áp dụng xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự đô thị và an toàn giao thông; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, xử lý hành chính theo từng nhiệm vụ được phân công trong việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị 03 của Thành ủy. Lồng ghép việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn phường; Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng cơ quan văn minh  xanh - sạch - đẹp. Thường xuyên tổ chức phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường định kỳ ở từng khu dân cư, từng đường phố nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, tạo cảnh quan sạch đẹp và xây dựng nền nếp giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, xây dựng phường Trần Hưng Đạo ngày càng sạch đẹp, văn minh./.

Tin liên quan