Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban vận động Quỹ “ vì người nghèo” thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tin tức - Sự kiện  
Ban vận động Quỹ “ vì người nghèo” thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Ngày 6/7/2020, Ban vận động Quỹ “ vì người nghèo” thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

KHONG XOA.00_00_28_10.Still205.bmp

Trong 6 tháng đầu năm, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong thành phố đã chủ động phối hợp thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, Ban vận động đã phối hợp với phòng Lao động TBXH thành phố rà soát, hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 30 hộ nghèo có nhà ở không an toàn có nhu cầu xây mới trong năm 2020 với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng, đề nghị tặng quà cho 404 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất VN, đề nghị hỗ trợ vốn để sản xuất kinh doanh cho 21 hộ nghèo. 

KHONG XOA.00_00_11_14.Still208.bmp

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố đã chi 108,6 triệu đồng để thăm hỏi tặng quà nhân dịp tết nguyên đán, tặng quà cho hội viên Hội NNCĐDC- điôxin và các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Tính đến hết ngày 30/6/2020 Quỹ vì người nghèo của thành phố còn 597,2 triệu đồng, trong đó thành phố là 179,7 triệu đồng, phường, xã là 417, 5 triệu đồng. Việc thu, chi quản lý và sử dụng quỹ được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 103/2018/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn áp dụng cho Quỹ vì người nghèo.

KHONG XOA.00_00_12_05.Still206.bmp

6 tháng cuối năm 2020, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội của thành phố, xây dựng triển khai kế hoach phát động tháng cao điểm vì người nghèo, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp, tổ chức tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2020 của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố, tổ chức nghiệm thu, bàn giao kinh phí làm nhà ở năm 2020 cho các hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ của BVĐ Quỹ vì người nghèo thành phố.../.​