Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế mạc lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức - Sự kiện  
Bế mạc lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 26/11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Phủ Lý phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa III nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trong thời gian 7 ngày, 57 học viên là các đồng chí đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Phủ Lý đã được học tập, nghiên cứu, thảo luận nội dung 10 chuyên đề. Đây là những nôi dung lý luận chính trị cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam: về nền tảng tư tưởng của Đảng, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; về công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển Đảng và những định hướng trong phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên… 

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_01_55_19.Still603.jpg
KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_01_17_12.Still598.jpg

Trên cơ sở được nghiên cứu, các đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức; tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công. Không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_02_00_18.Still604.jpg

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_00_11_14.Still593.jpg

KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_01_58_19.Still600.jpg
KHONG XOA, KHONG SUA, KHONG LUU.00_02_14_03.Still605.jpg

Kết thúc lớp học, mỗi học viên đã được nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận đảng viên mới trong đó có 100% số học viên đã đạt yêu cầu, trên 80% học viên đạt khá, giỏi. Đây là điều kiện và là cơ sở để các chi bộ, Đảng bộ cơ sở xét chuyển đảng viên chính thức cho các đồng chí đảng viên mới./.      ​