Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các phường xã của Thành phố Phủ Lý tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Tin tức - Sự kiện  
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các phường xã của Thành phố Phủ Lý tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023
Trong 2 ngày 5 và 6/01/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các phường xã của Thành phố Phủ Lý đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đây là các chi bộ được đại phương chọn làm đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại trên địa bàn.

Tại Đại hội Chi bộ thôn 2, xã Đinh Xá các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023. Qua báo cáo cho thấy, Chi bộ thôn 2 hiện có 73 đảng viên, nhiệm kỳ 2018-2020, Chi bộ luôn đoàn kết, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đánh giá phân loại đảng viên hằng năm, chi bộ có trên 75% số đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong phát triển kinh tế– xã hội, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, đưa cây, con giống có giá trị kinh tế vào sản xuất, năng suất bình quân đạt từ 116-118 tạ/ha/năm. Các hoạt động dịch vụ, thương mại trong thôn phát triển mạnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,23%. Trong nhiệm kỳ chi bộ đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa, các công trình văn hóa, khu tâm linh được nâng cấp sửa chữa… nhờ vậy hàng năm thôn luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đều đạt trên 95%. Các hoạt động văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Với tinh thần thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào chi ủy chi bộ, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đinh Xá, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 100% đại biểu có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2023./.

Sau đây là một số hình ảnh đại hội chi bộ của thôn 2 Đinh Xá:

ĐX.bmp

ĐX.bmp

ĐX.bmp

ĐX.bmp

Tại Đại hội Chi bộ 5, P. Trần Hưng Đạo: Các đại biểu đã được thông qua báo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2018-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023. Báo cáo đã nêu rõ: nhiệm kỳ 2018-2020, chi bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, trong nhận thức và hành động. Đa số cán bộ đảng viên, cấp ủy chi bộ biết vận dụng sáng tạo các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nghị quyết của Đảng các cấp vào thực hiện một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện của chi bộ, tổ dân phố... nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Nhờ vậy, hàng năm chi bộ luôn có từ 95% số Đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Các hoạt động về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của các chi hội đoàn thể và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra so với Nghị quyết. Chi bộ cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân trong tổ thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh, trật tự đô thị, quản lý dân cư... Nhờ vậy hàng năm trong tổ đều đạt 98% số gia đình đạt gia đình văn hóa, tổ dân phố không còn hộ nghèo, văn hóa, xã hội được phát huy hiệu quả, an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững...

Với tinh thần thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 – 2025./. 

Sau đây là một số hình ảnh đại hội chi bộ 5 phường THĐ:

    THĐ2.bmp

THĐ2.bmp

THĐ2.bmp

THĐ2.bmp

Tại Chi bộ tổ dân phố Bào Cừu, P. Thanh Châu: Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2018-2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2023. Qua báo cáo cho thấy, nhiệm kỳ 2018-2020, Chi bộ đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ các ngành, đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Nhất là việc thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được tăng cường, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu thực sự gương mẫu, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Qua đó, trong nhiệm kỳ, chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, cuối nhiệm kỳ có 34/44 đống chí được đánh giá xếp loại đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Bên cạnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Chi bộ cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao, hàng năm chi bộ đều có trên 97% đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 0,01%.

Nhiệm kỳ 2020-2023, cán bộ đảng viên và nhân dân tổ dân phố Bào Cừu tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng của Đảng và nhà nước các cấp, tạo sự thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng, hành động. Cấp ủy, chi bộ tích cực nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp. Tăng cường phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.Tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh...

Tai đại hội các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, đại hội cũng đã bầu ra được 3 đồng chí vào cấp ủy Chi bộ và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. 100% đại biểu có mặt tại Đại hội cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết tại Đại hội./.

Sau đây là một số hình ảnh Đại hội chi bộ Bào Cừu:

TC1.bmp

TC1.bmp

TC1.bmp

TC1.bmp

Chi bộ 7, phường Minh Khai có tổng số 77 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù địa bàn dân cư. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị các cấp, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trước cấp ủy và toàn chi bộ; chú trọng công tác bồi dưỡng giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Bên cạnh đó, chi bộ tăng cường tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tổ dân phố gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ của địa phương bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như: Phát triển kinh tế, chấp hành các quy định trong công tác quản lý  trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn an ninh trật tự…Hiện tổ dân phố không có hộ nghèo, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa" đạt 98%. Tỷ lệ xếp loại đảng viên năm 2019, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 21%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 79%. Chi bộ hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ phường khen thưởng. Phát biểu tại đại hội, đ/c Vũ Văn Trung – bí thư chi bộ tổ dân phố số 7 nhấn mạnh: Trích băng

Đại hội tiến hành bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí. Đồng chí Vũ Văn Hành được bầu giữ chức bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng dân phố chi bộ 7, nhiệm kỳ 2020-2023.  Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đ/c đảng viên chính thức và 2 đ/c dự bị đồng thời thông qua Nghị quyết đại hội.

Sau Đại hội, Thường trực Thành ủy và Đảng ủy phường Minh Khai sẽ họp rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội đối với Chi bộ 7, phường Minh Khai để các chi bộ khu dân cư còn lại học tập và tổ chức tốt Đại hội chi bộ mình trong thời gian tới, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định của cấp ủy cấp trên. /.

 Sau đây là một số hình ảnh đại hội chi bộ 7:

MK.bmp

MK.bmp

MK.bmp

MK.bmp

Tại Thôn Kiều Đan Thượng xã Tiên Tân. Qua báo cáo cho thấy: Thôn Kiều Đan Thượng được sáp nhập từ 3 thôn Kiều, Đan, Thượng. Thôn chia làm 2 xóm và 2 vùng miền rõ rệt với diện tích 67.7.ha, dân số 505 hộ với 1.600 nhân khẩu. Trong nhiệm kỳ 2018- 2020, Chi bộ thôn Kiều Đan Thượng đã phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng chi bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến" và “tự chuyển hóa"  trong nội bộ. Qua đánh giá phân loại đảng viên hằng năm có 94% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 23,4% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1 quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế– xã hội, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, đưa cây, con giống có giá trị kinh tế vào sản xuất. Đặc biệt thôn Kiều Đan Thượng có đường Lê Công Thanh chạy qua địa bàn và chợ Tiên Tân hoạt động sầm uất nên các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, các ngành nghề  phát triển mạnh mẽ tạo thu nhập ổn định góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.  Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,97%, 92,5% số hộ đạt gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ xác định: Tập trung lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt vệ sinh môi trường; giữ vững tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương;Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ; tập trung xây dựng chi bộ trong sạch - vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, có 90-95% hoàn thành tốt, 20% hoàn thành xuất sắc. Bồi dưỡng phát triển từ 1-2 đảng viên.

Đại hội đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ mới; bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 05 đồng chí đồng thời tiến hành bầu bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiên Tân nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Sau đây là một số hình ảnh đại hội chi bộ thôn Kiều Đan Thượng:

TT.BMP

TT.BMP

TT.BMP

TT.BMP