Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Y tế - Cấp xã  
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Trình tự thực hiện

          - Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh lần đầu hoặc qua đường bưu điện;

          - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xem xét để cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

      Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 02 ngày làm việc.

      - Nhận kết quả: Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc qua bưu điện.

    Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện.

      Hồ sơ:

      * Thành phần hồ sơ bao gồm:

      Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫuquy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư; 

      * Số lượng hồ sơ:01 (bộ)

      Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 02 ngày làm việc.

      Đối tượng thực hiện TTHC: Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ

      Cơ quan thực hiện TTHC:

      - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn cấp xã

      - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn cấp xã

      Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh (quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012)

      Phí, lệ phí: Không

      Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng sinh theo mẫu Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư 17/2012/TT-BYT.

      Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

       Căn cứ pháp lý của TTHC:

          - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

          - Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

          - Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.​

Phụ lục số 03 (1).doc