Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ văn phòng HĐND- UBND Thành phố tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025

Tin tức - Sự kiện  
Chi bộ văn phòng HĐND- UBND Thành phố tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày 16/5/2020 Chi bộ văn phòng HĐND- UBND Thành phố Phủ Lý tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

Về dự có đ/c Nguyễn Hữu Chương- ủy viên BTV Thành ủy, phó chủ tịch HĐND Thành phố, các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Thành ủy cùng các đồng chí đảng viên của chi bộ.

Khong xoa.00_02_22_09.Still014.bmp

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND Thành phố đã làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác tham mưu, phục vụ theo chức năng nhiệm vụ. Tham mưu thường trực HĐND, UBND Thành phố xây dựng chương trình công tác, kế hoạch giám sát, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, tham mưu tổ chức thành công các kỳ họp HĐND, các phiên họp thường kỳ thường trực HĐND, tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát tại cuộc họp,… Tham mưu UBND Thành phố xây dựng chương trình công tác tháng, quý, và năm; xây dựng lịch công tác hằng tuần nhằm chỉ đạo thực hiện toàn diện mọi mặt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định. Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận đơn thư được đăng ký vào sổ theo dõi, đơn thư được giải quyết kịp thời, dân chủ đảm bảo theo pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành văn bản, hoạt động của cổng thông tin điện tử Thành phố ngày càng được nâng cao về chất lượng. Công tác quản trị hành chính, phục vụ hậu cần được quan tâm thực hiện.

Khong xoa.00_01_51_22.Still037.bmp
Khong xoa.00_01_28_12.Still040.bmp

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020,công tác chính trị, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được chi bộ triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng thực hiện, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 3 đảng viên mới. Trong 5 năm qua, chi bộ luôn giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tập thể văn phòng được Đảng và nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương lao động hạng Ba; bằng khen của thủ tướng chính phủ; cờ thi đua xuất sắc của chủ tịch UBND Tỉnh…

Khong xoa.00_01_34_19.Still002.bmp

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Hữu Chương- ủy viên BTV Thành ủy, phó chủ tịch HĐND Thành phố ghi nhận những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu và tổng hợp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các đoàn thể, tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra ban Chi ủy khoá mới, bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên nhiệm kì 2020-2025./.