Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi hội phụ nữ thôn 5 - xã Phù Vân tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm và tuyên truyền tìm hiểu kiến thức phòng chống bạo lực gia đình.

Tin tức - Sự kiện  
Chi hội phụ nữ thôn 5 - xã Phù Vân tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm và tuyên truyền tìm hiểu kiến thức phòng chống bạo lực gia đình.
Ngày 20/9/2020, Chi hội phụ nữ thôn 5 - xã Phù Vân tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm và tuyên truyền tìm hiểu kiến thức phòng chống bạo lực gia đình.​

Snapshot.BMP

Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Tuyết Thanh - chủ tịch Hội LHPN xã Phù Vân, cùng  đông đảo hội viên phụ nữ chi hội thôn 5.

Snapshot[4].BMP

 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch covid - 19 nhưng Chi Hội phụ nữ thôn 5 vẫn thực hiện tốt các phong trào thi đua. Cụ thể trong 9 tháng đầu năm phong trào phụ nữ và công tác hội tiếp tục được giữ vững, Chi Hội tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia thưc hiện tốt các phong trào thi đua các cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Nổi bật là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Cuộc vận động  phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch", nhân rộng và nâng cao mô hình “con đường tự quản"; Mô hình tiết kiệm “Nuôi heo đất" nhằm chung tay  giúp đỡ những chị, em có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện, Hội đã phát động các mạnh thường quân ủng hộ tặng khẩu trang miễn phí cho hội viên và tặng quà cho hội viên bị ảnh hưởng bởi dịch covid -19; tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó Chi Hội còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Hiện nay thôn có 6 hộ nghèo, trong đó có 4 hộ hội viên phụ nữ làm chủ và 12 hộ cận nghèo, đa phần là các hộ độc thân, có hoàn cảnh khó khăn. Một số hội viên phụ nữ  đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình bằng nghề trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập kinh tế cao như hộ chị Lại Thị Vân Anh, chị Cúc, Chị Hưng, chị Thắng....

Snapshot[4].BMP

Phát huy kết quả đã đạt được, 3 tháng cuối năm 2020, Chi hội phụ nữ thôn 5 tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động: Rèn luyện 4 phẩm chất, “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". Đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động thiết thực, phấn đấu hoàn thành và đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

Snapshot[10].BMP

 Nhân dịp này, hội viên phụ nữ Chi hội thôn 5 được truyền đạt các kiến thức như Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Những giá trị và truyền thống tốt đẹp của gia đình; Vai trò của các thành viên trong việc phòng, chống bạo lực gia đình; Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình....Buổi tuyên truyền nhằm giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình. Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, tổ chức đoàn thể địa phương trong việc ngăn chặn làm giảm dần số vụ bạo lực gia đình trong thời gian tới./.​​​​