Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội Tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội.

Tin tức - Sự kiện  
Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội Tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội.
Chiều ngày 18/9/2020 Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội Tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội cho các đồng chí thành viên ban hội đồng quản trị NHCS Thành phố.

Snapshot[9].BMP

Tại buổi tập huấn, các đ/c thành viên ban hội đồng quản trị NHCS Thành phố là chủ tịch UBND các phường xã đã được truyền đạt các nội dung: giới thiệu chung về ngân hàng chính sách xã hội; vai trò của chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; một số nghiệp vụ chính của chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại ngân hàng chính sách xã hội.

Snapshot[11] (1).BMP

Các học viên đã tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tín dụng chính sách.

Snapshot[7].BMP

Qua lớp tập huấn, đã giúp học viên được cập nhật, bổ sung kịp thời những thông tin mới, hữu ích, nắm được các chính sách tín dụng ưu đãi đang thực hiện, từ đó để làm tốt công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện cho vay đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.