Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình cho vay Nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp người dân “an cư, lạc nghiệp” tại Hà Nam.

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Chương trình cho vay Nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp người dân “an cư, lạc nghiệp” tại Hà Nam.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. ​

Đến ngày 28/02/2023, sau hơn 5 năm triển khai chương trình, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã  triển khai cho vay nhà ở xã hội với tổng dư nợ 165,4 tỷ đồng phục vụ 499 khách hàng vay vốn, trong đó trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã có 137 khách hàng được vay vốn với số tiền gần 45 tỷ đồng. Nguồn vốn đã giúp những hộ gia đình có thu nhập thấp thực hiện hóa ước mơ “an cư, lạc nghiệp", ổn định cuộc sống.Cán bộ tín dụng NHCSXH thành phố Phủ Lý hướng dẫn thủ tục vay vốn nhà ở xã hội cho chiến sĩ công an thu nhập thấp

1. Về đối tượng được vay vốn

1.1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

1.2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

1.3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

1.4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân;

1.5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

. Về mức cho vay

2.1. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;

2.2. Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay;

2.3. Mức cho vay cụ thể do NHCSXH nơi cho vay xem xét căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ, phương án tính toán giá thành và phương án vay của người vay để thống nhất xác định mức cho vay phù hợp.

3 . Về lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị NHCSXH cho từng thời kỳ, hiện tại là 4,8%/năm.

4 . Về thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của người vay vốn và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Khách hàng có nhu cầu vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở liên hệ Tổ Tiết kiệm và vay vốn nơi mình cư trú hoặc Chi nhánh NHCSXH thành phố Phủ Lý; địa chỉ: số 14 đường Lê Công Thanh, tỉnh Hà Nam; số điện thoại: 0226 3850 511 để được hướng dẫn hoặc đăng ký online tại đường link trên zalo, facebook: https://forms.gle/adQ1bP1JsEjD9wEUA.


Nhờ nguồn vốn vay nhà ở xã hôi, chị Trần Thị Thu Hương, phường Liêm Chung, thành phố Phủ Lý đã xây được ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang.